Xesús faloulles ás persoas sobre o Reino dos ceos. Ademais, ensinoulles a orar pola santificación do nome de Deus, para que viñese o Seu Reino, e para que se fixese a súa vontade na terra. Se tes fillos, explícalles o que significa esta oración para nós. Xesús foi leal a Xehová a pesar das tentacións do Demo. Elixiu os seus apóstolos, que foron os primeiros membros do Reino e terían un papel moi importante nel. Destaca a importancia que lle daba Xesús a adorar a Xehová. Como quería axudar a outros, curou enfermos, deu de comer ós famentos e ata resucitou mortos. Estes milagres foron unha mostra do que o Reino vai facer pola humanidade.