Ir ó contido

Ir ó menú secundario

Ir ó índice

Testemuñas de Xehová

Galego

Aprendamos das historias da Biblia

Este libro farate viaxar no tempo ata a Creación, o nacemento e predicación de Xesús, e a vinda do Reino.

Carta do Consello Reitor

Como podemos usar este libro?

CAPÍTULO 1

Deus crea o ceo e a terra

A Biblia di que Deus creou o ceo e a terra. Sabías que antes de facer todo o demais creou un anxo? Sabes por que?

CAPÍTULO 2

Deus crea o primeiro home e a primeira muller

Deus creou o primeiro home e a primeira muller no xardín de Edén. Quería que formasen unha familia e que convertesen toda a terra nun paraíso.

CAPÍTULO 3

Adam e Eva desobedecen a Deus

Que tiña de especial unha das árbores do xardín de Edén? Por que comeu Eva da froita da árbore?

CAPÍTULO 4

Enfádase tanto que mata a seu irmán

A Deus gustoulle a ofrenda de Abel pero non a de Caín. Cando Caín o soubo, enfadouse moitísimo e fixo unha cousa moi mala.

CAPÍTULO 5

A arca de Noé

Os anxos malos viñeron á terra e casaron con mulleres. Os fillos que tiveron eran xigantes e abusóns. Había moita violencia, pero Noé era diferente porque quería a Xehová e o obedecía.

CAPÍTULO 6

Oito persoas sobreviven ó Diluvio

Durante o Diluvio choveu corenta días e corenta noites. Noé e maila súa familia botaron máis dun ano dentro da arca. Finalmente, Xehová díxolles que podían saír.

CAPÍTULO 7

A Torre de Babel

Un grupo de persoas decidiu construír unha cidade e mais unha torre que chegase ós ceos. Por que fixo Xehová que de súpeto falasen distintos idiomas?

CAPÍTULO 8

Abraham e Sara obedecen a Deus

Que levou a Abraham e Sara a deixar a súa vida cómoda en Ur para vivir como nómades na terra de Canaán?

CAPÍTULO 9

Abraham e Sara teñen un fillo

Como se cumpriría a promesa que Deus lle fixera a Abraham? Faríase realidade mediante Isaac ou mediante Ismael?

CAPÍTULO 10

Lémbrate da muller de Lot

Deus fixo chover xofre e lume sobre Sodoma e Gomorra. Por que destruíu estas cidades? Por que debemos recordar o que lle pasou á muller de Lot?

CAPÍTULO 11

Unha proba de fe

Deus díxolle a Abraham: “Por favor, ofréceme o teu único fillo como sacrificio nunha montaña da terra de Moriah”. Como afrontaría Abraham esta proba de fe?

CAPÍTULO 12

Xacob recibe a herdanza

Isaac e Rebeca tiñan dous fillos xemelgos, Esaú e Xacob. Esaú tiña dereito a unha herdanza especial por nacer o primeiro. Por que a rexeitou a cambio dun prato de comida?

CAPÍTULO 13

Xacob e Esaú fan as paces

Que fixo Xacob para recibir a bendición dun anxo? Como fixo as paces co seu irmán Esaú?

CAPÍTULO 14

Un escravo que obedece a Deus

Aínda que fixo o correcto, Xosé sufriu moitísimo. Por que?

CAPÍTULO 15

Xehová non abandona a Xosé

Aínda que Xosé estaba lonxe da súa familia, Deus sempre estivo ó seu carón.

CAPÍTULO 16

Quen foi Xob?

Obedeceu a Xehová mesmo nos momentos difíciles.

CAPÍTULO 17

Moisés escolle servir a Xehová

Grazas ó plan de súa nai, o pequeno Moisés puido salvarse.

CAPÍTULO 18

Unha silveira ardendo!

Por que a silveira ardía pero non se queimaba?

CAPÍTULO 19

Xehová manda tres pragas

O orgulloso Faraón trouxo a desgraza ó seu pobo por non deixar marchar os israelitas.

CAPÍTULO 20

Seis pragas máis

Cal era a diferenza entre estas pragas e as tres primeiras?

CAPÍTULO 21

A décima praga

Esta praga foi tan devastadora que ata fixo que o orgulloso Faraón ó final cedese.

CAPÍTULO 22

O milagre do Mar Rubio

O Faraón sobreviviu ás dez pragas. Sobreviviría no Mar Rubio?

CAPÍTULO 23

Os israelitas fan unha promesa

Cando estaban acampados ó pé do monte Sinaí, os israelitas fixéronlle unha importante promesa a Deus.

CAPÍTULO 24

Rompen a súa promesa

Mentres Moisés agardaba a que Xehová lle entregase os Dez Mandamentos, o pobo cometeu un pecado moi grave.

CAPÍTULO 25

Un lugar onde adorar a Deus

A arca da alianza estaba dentro do tabernáculo.

CAPÍTULO 26

Os doce espías

Xosué e Caleb eran distintos dos outros dez homes que exploraron a terra de Canaán.

CAPÍTULO 27

Unha rebelión contra Xehová

Coré, Datán, Abiram e outros 250 homes non se decataron de algo moi importante sobre Xehová.

CAPÍTULO 28

Unha burra que fala!

A burra viu algo que Balaam non podía ver.

CAPÍTULO 29

Xehová escolle a Xosué

As instrucións que Xehová lle deu a Xosué poden ser útiles para nós.

CAPÍTULO 30

Rahab esconde os espías

Os muros de Iericó viñéronse abaixo. Pero a casa de Rahab, aínda que estaba enriba do muro, quedou en pé.

CAPÍTULO 31

Xosué e os gabaonitas

Xosué pediulle a Deus que detivese o Sol. Recibiría resposta a súa petición?

CAPÍTULO 32

Un novo líder e dúas mulleres valentes

Despois de morrer Xosué, os israelitas comezaron a adorar ídolos e viñeron os problemas. A axuda chegou co xuíz Barac, a profetisa Déborah, e Iael coa súa estaca!

CAPÍTULO 33

Rut e Noemí

Dúas viúvas regresaron a Israel. Unha delas, chamada Rut, foi traballar nas leiras e non lle pasou desapercibida a Boaz.

CAPÍTULO 34

Guideón vence os madianitas

Despois de aguantar moitas dos madianitas, Israel pediulle a Xehová que os axudase. Como conseguiu o pequeno exército de Guideón vencer 135.000 soldados inimigos?

CAPÍTULO 35

Ana pídelle un fillo a Xehová

Elcanah levou a Ana, Peninah e os nenos a adorar a Xehová no tabernáculo en Xiloh. Alí, Ana pediulle a Deus un fillo. Un ano despois naceu Samuel.

CAPÍTULO 36

A promesa de Iefté

Que promesa fixo Iefté, e por que? Como reaccionou a súa filla cando soubo da promesa de seu pai?

CAPÍTULO 37

Xehová fala con Samuel

Os dous fillos do sumo sacerdote Elí servían como sacerdotes no tabernáculo, pero non obedecían as leis de Xehová. Samuel era un rapaz diferente, e Xehová falou con el.

CAPÍTULO 38

O segredo da forza de Sansón

Xehová deulle unha forza extraordinaria a Sansón para vencer os filisteos. Sansón tomou unha mala decisión e os filisteos capturárono.

CAPÍTULO 39

O primeiro rei de Israel

Aínda que Deus lles dera xuíces para dirixilos, os israelitas querían un rei. Samuel unxiu a Xaúl para que fose o primeiro rei. Co tempo, Xehová rexeitouno. Por que?

CAPÍTULO 40

David e Goliat

Xehová escolleu a David para ser o seguinte rei de Israel, e David demostrou que sería un bo gobernante.

CAPÍTULO 41

David e Xaúl

Un home malo odiaba a un home bo. Como reaccionaría o home bo?

CAPÍTULO 42

Ionatán, un home valente e leal

O fillo do rei fíxose moi bo amigo de David.

CAPÍTULO 43

O rei David peca contra Xehová

Unha mala decisión causou moitos problemas.

CAPÍTULO 44

Un templo para Xehová

A Deus pareceulle ben a petición de Salomón e bendiciuno moito.

CAPÍTULO 45

Un reino dividido

Moitos israelitas deixaron de adorar a Xehová.

CAPÍTULO 46

A proba do monte Carmelo

Quen é o Deus verdadeiro? Xehová ou Baal?

CAPÍTULO 47

Xehová dálle forzas a Elías

Cres que poderá darche forzas a ti tamén?

CAPÍTULO 48

O fillo dunha viúva volve á vida

Dous milagres na mesma casa!

CAPÍTULO 49

A malvada raíña Iezabel

Iezabel conspirou para matar un israelita chamado Nabot só para roubarlle a súa viña. Xehová non pasou por alto esta inxustiza nin a súa maldade.

CAPÍTULO 50

Xehová defende a Ioxafat

Cando as nacións inimigas ameazaron Xudá, o rei Ioxafat oroulle a Deus por axuda.

CAPÍTULO 51

Unha nena moi valente

Unha nena israelita faloulle do gran poder de Xehová á súa ama e houbo un milagre.

CAPÍTULO 52

Os cabalos e os carros de lume de Xehová

Como descubriu o criado de Eliseo que había máis con eles que co exército sirio?

CAPÍTULO 53

Iehoiadá actúa con valentía

Un sacerdote fiel enfrontouse cunha raíña malvada.

CAPÍTULO 54

Xehová ten paciencia con Xonás

Por que acabou un dos profetas de Deus dentro dun gran peixe? Como puido saír de alí? Que lección lle ensinou Xehová a Xonás?

CAPÍTULO 55

O anxo de Xehová protexe a Ezequías

Os inimigos de Xudá dicían que Xehová non ía protexer o seu pobo, pero estaban moi equivocados.

CAPÍTULO 56

Ioxías estima a Lei de Xehová

Ioxías comezou a reinar cando tiña 8 anos e axudou ó seu pobo a adorar a Xehová.

CAPÍTULO 57

Xehová manda predicar a Xeremías

Os anciáns de Xudá enfadáronse moito polo que lles dixo este profeta.

CAPÍTULO 58

A destrución de Xerusalén

Xehová abandonou o pobo de Xudá porque seguiron adorando deuses falsos.

CAPÍTULO 59

Catro mozos obedecen a Xehová

Catro mozos xudeus estiveron decididos a ser fieis a Xehová, mesmo no pazo real de Babilonia.

CAPÍTULO 60

Un reino que durará para sempre

Daniel explicou o significado dun soño moi raro que tivo Nabucodonosor.

CAPÍTULO 61

Non adoran a estatua

Xadrac, Mixac e Abednegó negáronse a adorar a estatua de ouro do rei de Babilonia.

CAPÍTULO 62

Un reino semellante a unha árbore

O soño de Nabucodonosor predixo o futuro do rei.

CAPÍTULO 63

Unha mensaxe misteriosa na parede

Cando apareceu esta misteriosa mensaxe? E que significaba?

CAPÍTULO 64

Daniel no foxo dos leóns

Fai coma Daniel e óralle a Xehová tódolos días.

CAPÍTULO 65

Ester salva o seu pobo

Aínda que era estranxeira e orfa, chegou a ser raíña.

CAPÍTULO 66

Esdras ensina a Lei de Xehová

Despois de escoitar a Esdras, os israelitas fixéronlle unha promesa especial a Xehová.

CAPÍTULO 67

As murallas de Xerusalén

Cando Nehemías soubo que os seus inimigos decidiran atacar Xerusalén, non se asustou. Por que?

CAPÍTULO 68

Isabel ten un neno

Por que quedou sen fala o home de Isabel ata que naceu o seu fillo?

CAPÍTULO 69

O anxo Gabriel visita a María

A mensaxe que lle deu cambiaríalle a vida.

CAPÍTULO 70

Os anxos anuncian o nacemento de Xesús

Os pastores que escoitaron o anuncio reaccionaron con rapidez.

CAPÍTULO 71

Xehová protexe a Xesús

Un malvado rei quixo matar a Xesús.

CAPÍTULO 72

A adolescencia de Xesús

Por que quedaron abraiados os mestres no templo?

CAPÍTULO 73

Xoán prepara o camiño para o Mesías

Xoán chegou a ser un profeta de Xehová e anunciou que pronto aparecería o Mesías. Como respondeu a xente á súa mensaxe?

CAPÍTULO 74

Xesús convértese no Mesías

A que se referiu Xoán ó dicir que Xesús era o Año de Deus?

CAPÍTULO 75

O Demo tenta a Xesús

O Demo tentou a Xesús tres veces. Cales foron as tres tentacións? Que respondeu Xesús?

CAPÍTULO 76

Xesús limpa o templo

Por que botou Xesús os animais fóra do templo e lles tirou coas mesas ós cambiadores de moedas?

CAPÍTULO 77

Xesús fala cunha muller samaritana

Por que lle estrañou á muller samaritana que Xesús falase con ela? Xesús contoulle algo que nunca lle contara a ninguén.

CAPÍTULO 78

Xesús fala do Reino de Deus

Xesús invitou algúns dos seus discípulos a ser “pescadores de homes”. Máis tarde preparou setenta dos seus seguidores para ir predicar a mensaxe das boas novas.

CAPÍTULO 79

Xesús fai moitos milagres

Alí onde ía Xesús, os enfermos pedíanlle axuda e el curábaos. Ata resucitou unha nena pequena.

CAPÍTULO 80

Xesús escolle os doce apóstolos

Para que os escolleu? Recordas os seus nomes?

CAPÍTULO 81

O Sermón do Monte

Xesús ensinou leccións importantes a un grupo grande de persoas.

CAPÍTULO 82

Xesús ensina a orar

Que debían seguir pedindo os discípulos nas súas oracións?

CAPÍTULO 83

Xesús dá de comer a miles de persoas

Que nos ensina este milagre sobre Xesús e Xehová?

CAPÍTULO 84

Xesús camiña sobre a auga

Como pensas que se sentiron os apóstolos cando viron este milagre?

CAPÍTULO 85

Xesús cura un home en sábado

Por que se enfadan algúns polo que fai Xesús?

CAPÍTULO 86

Xesús resucita a Lázaro

Cando Xesús viu a María chorando, tamén empezou a chorar. Pero as súas bágoas pronto se tornaron en alegría.

CAPÍTULO 87

A última cea de Xesús

Xesús deulles instrucións importantes ós seus apóstolos durante a última cea xuntos.

CAPÍTULO 88

Arrestan a Xesús

Xudas Iscariote encabezou un grupo de xente armada con espadas e paus para arrestar a Xesús.

CAPÍTULO 89

Pedro nega coñecer a Xesús

Que pasou no patio da casa de Caifás? Que lle pasou a Xesús dentro da casa?

CAPÍTULO 90

A morte de Xesús

Por que Pilato mandou matar a Xesús?

CAPÍTULO 91

A resurrección de Xesús

Que cousas impresionantes acontecen nos días seguintes á morte de Xesús?

CAPÍTULO 92

Xesús aparéceselles ós pescadores

Que fixo para chamar a súa atención?

CAPÍTULO 93

Xesús volve ó ceo

Antes de marchar, deulles ós seus discípulos instrucións moi importantes.

CAPÍTULO 94

Os discípulos reciben espírito santo

Que don lles concedeu o espírito santo?

CAPÍTULO 95

Nada podería paralos

Os mesmos guías relixiosos que mataron a Xesús intentaron silenciar os discípulos. Pero non puideron.

CAPÍTULO 96

Xesús escolle a Saulo

Saulo era un inimigo implacable dos cristiáns. Pero estaba a piques de cambiar.

CAPÍTULO 97

Cornelio recibe espírito santo

Por que mandou Deus a Pedro á casa deste home que non era xudeu?

CAPÍTULO 98

Os cristiáns predican en moitos lugares

O apóstolo Paulo e os seus compañeiros de xira comezaron a predicar en lugares afastados.

CAPÍTULO 99

Un carcereiro aprende acerca de Xehová

Por que botaron no cárcere a Paulo e a Silas? Como aprendeu o carcereiro acerca de Deus?

CAPÍTULO 100

Paulo e Timoteo

Estes dous homes serviron xuntos a Xehová por moitos anos e foron moi bos amigos.

CAPÍTULO 101

Paulo vai a Roma

A viaxe estivo chea de perigos, pero nada puido detelo.

CAPÍTULO 102

As visións de Xoán

Xesús mostroulle a Xoán unha serie de visións sobre o futuro.

CAPÍTULO 103

“Veña o teu Reino”

As visións de Xoán mostraron como cambiará a vida na terra grazas ó Reino de Deus.