Descargar:

(Romanos 8:19)

 1. Axiña, Deus revelará

  os que son fillos seus.

  Unxidos para gobernar

  nos ceos con Xesús.

  (REFRÁN)

  Vén pronto a revelación

  dos fillos de Xehová.

  Con Cristo, saen a vencer,

  o premio van herdar.

 2. Os fieis que quedan van ouvir

  a voz do seu Señor.

  O Rei de reis ha de reunir

  os fillos de Xehová.

  (REFRÁN)

  Vén pronto a revelación

  dos fillos de Xehová.

  Con Cristo, saen a vencer,

  o premio van herdar.

  (TRANSICIÓN)

  Entón, co Rei ó seu carón,

  o guerrear final.

  E gozará a creación

  da voda celestial.

  (REFRÁN)

  Vén pronto a revelación

  dos fillos de Xehová.

  Con Cristo, saen a vencer,

  o premio van herdar.