●○○ PRIMEIRA VISITA

Pregunta. Achégase a fin do mundo?

Texto. 2 Tim. 3:1-5

Pregunta pendente. Que pasará despois da fin do mundo?

○●○ SEGUNDA VISITA

Pregunta. Que pasará despois da fin do mundo?

Texto. Ap. 21:3, 4

Pregunta pendente. Que podemos facer para ver cumpridas as promesas de Deus?

○○● TERCEIRA VISITA

Pregunta. Que podemos facer para ver cumpridas as promesas de Deus?

Texto. Xn. 3:16

Pregunta pendente. Que implica crer en Xesús?