• Canción 43 e oración

 • Comentarios de introdución (máximo 3 min)

TESOUROS DA BIBLIA

 • Xesús cumpriu as profecías(10 min)

  • Mc. 15:3-5. Permaneceu en silencio ante as acusacións

  • Mc. 15:24, 29, 30. (“repartieron sus prendas de vestir exteriores”, nwtsty nota de estudo para Mc. 15:24; “meneando la cabeza”, nwtsty nota de estudo para Mc. 15:29)

  • Mc. 15:43, 46. (“José”, nwtsty nota de estudo para Mc. 15:43)

 • Afondemos nas Escrituras (8 min)

  • Mc. 15:25, nota. A que poden deberse as discrepancias sobre a hora na que colgaron a Xesús no madeiro? (“la hora tercera”, nwtsty nota de estudo para Mc. 15:25)

  • Mc. 16:8. Por que a edición revisada da Traducción del Nuevo Mundo non inclúe nin a versión longa nin a curta no texto principal do Evanxeo de Marcos? (“porque temían”, nwtsty nota de estudo para Mc. 16:8)

  • Que che ensinou acerca de Xehová a lectura bíblica desta semana?

  • Que outras ideas interesantes atopaches na lectura bíblica desta semana?

 • Lectura da Biblia. Mc. 15:1-15 (máximo 4 min)

SEXAMOS MELLORES MESTRES

 • Primeira visita (vídeo). Pon o vídeo e coméntao coa axuda do auditorio (4 min)

 • Segunda visita. Usa a conversa de mostra da sección “Ideas para conversar” (máximo 3 min)

 • Curso da Biblia. jl lección 2 (máximo 6 min)

A NOSA VIDA CRISTIÁ