María tiña unha actitude extraordinaria, por iso Xehová escolleuna para unha tarefa única e irrepetible.

1:38, 46-55

Como reflicten as palabras de María...

  • a súa humildade?

  • a súa profunda fe?

  • o seu coñecemento das Escrituras?

  • o seu amor a Xehová?