“Non [...] envéxe-los malfeitores”

37:1, 2

  • Non permitamos que a prosperidade temporal dos malfeitores nos distraia de servir a Xehová. Manteñámonos concentrados nas nosas bendicións e metas espirituais.

“Confía no Señor e fai o ben”

37:3

  • Confiemos en que Xehová nos apoiará se temos dúbidas ou preocupacións. El axudaranos a manternos fieis.

  • Manteñámonos ocupados compartindo as boas noticias do Reino de Deus.

“Pon as delicias no Señor”

37:4

  • Apartemos tempo para ler e reflexionar na Palabra de Deus co obxectivo de chegar a coñecer mellor a Xehová.

“Encomenda ó Señor o teu porvir”

37:5, 6

  • Confiemos totalmente en que Xehová nos axudará cando teñamos calquera tipo de problema.

  • Manteñamos unha boa conduta cando afrontemos oposición, acoso ou mentiras sobre nós.

“Descansa no Señor e espera nel”

37:7-9

  • Evitemos accións precipitadas que nos rouben a felicidade ou nos poñan en perigo espiritual.

“Os humildes [...] herdan a terra”

37:10, 11

  • Esforcémonos por ser mansos, e esperemos con humildade o tempo no que Xehová elimine calquera inxustiza que suframos.

  • Apoiemos os nosos irmáns, e consolemos os que atravesen problemas emocionais coa promesa do novo mundo que temos ás portas.

O Reino Mesiánico traerá bendicións indescritibles