¡DESPERTAD!

Publicación. Este número da ¡Despertad! fala dun tema moi interesante. [Dálle unha copia á persoa.]

Pregunta. Sabía vostede que as Testemuñas de Xehová traducen publicacións a máis de setecentos cincuenta idiomas?

Texto. Ap. 14:6

¡DESPERTAD!

Pregunta. Pensa que esta idea pode ser de axuda cando unha parella necesita falar dun problema?

Texto. Sant. 1:19

Publicación. [Mostra o artigo que comeza na páxina 10.] Este artigo analiza algúns consellos da Biblia moi útiles neste tipo de situacións.

FOLLIÑAS

Pregunta. Fíxese, por favor, nesta pregunta. [Le a pregunta e as posibles respostas da primeira páxina da folliña.] Que opina vostede?

Texto. [Os que aparecen na páxina 2 da folliña.]

Publicación. Esta folliña explica o que podería significar para vostede este texto da Biblia.

DESEÑA A TÚA PROPIA PRESENTACIÓN

Deseña a túa propia presentación seguindo a estrutura dos exemplos anteriores.