VISTA

O libro de Ezequiel predixo detalles concretos acerca da destrución de Tiro.

  • 26:7-11

    Algún tempo despois de 607 a. n. e., quen destruíu a Tiro continental?

  • 26:4, 12

    En 332 a. n. e., quen fixo construír unha pasarela cos cascotes que quedaran da cidade continental e conquistou a Tiro insular?

Que profecía desexas ver cumprida con todo detalle?