17:18, 19

  • Que xuramento rompeu o rei Sedecías?

    Que consecuencias tivo?

  • Que compromisos adquirín e que promesas fixen?

    Que pode pasar se non cumpro a miña palabra?