11:28-30

“O meu xugo é levadeiro”

Como Xesús era carpinteiro, sabía facer un xugo. É probable que o forrase con tela ou coiro para que fose o máis cómodo posible traballar con el. Cando nos bautizamos, aceptamos o seu xugo, é dicir, aceptamos cumprir coas responsabilidades e tarefas que implica sermos discípulos seus, o cal é reconfortante e trae moitas bendicións.

De que bendicións desfrutas dende que aceptaches o xugo de Xesús?