Os capítulos 8 e 9 de Mateo relatan parte do ministerio de Xesús na rexión de Galilea. Cando realizou curacións, demostrou o seu poder, pero o máis importante é que demostrou amor e compaixón polas persoas.

 1. Xesús curou un leproso (Mt. 8:1-3)

 2. Xesús curou o criado dun oficial do exército (Mt. 8:5-13)

  Curou a sogra de Pedro (Mt. 8:14, 15)

  Expulsou demos e curou persoas que sufrían (Mt. 8:16, 17)

 3. Xesús expulsou uns demos moi violentos e mandounos a unha manada de porcos (Mt. 8:28-32)

 4. Xesús curou un home que non se podía mover (Mt. 9:1-8)

  Curou unha muller que lle tocara a roupa, e resucitou a filla de Xairo (Mt. 9:18-26)

  Curou cegos e mudos (Mt. 9:27-34)

 5. Xesús percorreu cidades e vilas curando todo tipo de enfermidades e doenzas (Mt. 9:35, 36)

Como podo ser máis cariñoso e compasivo cos que me rodean?