VISTA
Texto
Imaxe

Uns douscentos anos antes da conquista de Babilonia, Xehová, mediante o profeta Isaías, predixo o que pasaría con todo detalle.

44:27–45:2

  • Ciro conquistaría Babilonia.

  • Os portóns dobres da cidade quedarían abertos.

  • O río Éufrates, que era unha parte do principal sistema de defensa da cidade, secaría.