VISTA

Ezequías restablece a adoración a Xehová con determinación

29:10-17

 • do 746-716 a. n. e.

  Reinado de Ezequías

 • NISÁN

  • Días 1-8: purifican o templo

  • Días 9-16: rematan a santificación do templo

  • Expiación por Israel e comezo da restauración da adoración a Xehová

 • 740 a. n. e.

  Caída de Samaría

Ezequías anima as persoas de bo corazón a xuntarse para adorar a Xehová

30:5, 6, 10-12

 • Mándanse mensaxeiros con cartas para pregoar por toda a rexión, dende Beerxeba ata Dan, que se vai celebrar a Pascua.

 • Aínda que algúns se burlan, a maioría acoden á celebración.