Limpando un estadio para un congreso en Frankfurt, Alemaña

VIDA E ACTIVIDADES CRISTIÁS. CADERNO DE ESTUDO Outubro de 2019

Ideas para conversar

Ideas para conversar sobre por que sufrimos e que vai facer Deus para solucionalo.

TESOUROS DA BIBLIA

“A sabedoría que vén do ceo”

De que xeitos nos axuda “a sabedoría que vén do ceo” no noso día a día?

TESOUROS DA BIBLIA

“Seredes santos”

Por que debemos ser santos?

A NOSA VIDA CRISTIÁ

Xehová quere que sexamos limpos

De que xeito a forma na que vemos a limpeza inflúe na nosa relación con Deus?

TESOUROS DA BIBLIA

“A fin de todo está cerca”

Como deben influír nas nosas accións os acontecementos que se achegan no futuro?

A NOSA VIDA CRISTIÁ

O efecto positivo dunha boa conduta

Como poden seguir o exemplo de Xesús os que están casados con alguén que non é testemuña de Xehová?

TESOUROS DA BIBLIA

“Suspirades pola chegada do día de Deus”

Que podes facer para amosar que suspiras pola chegada do día de Deus?

A NOSA VIDA CRISTIÁ

O valor impagable da Biblia

De que xeitos podemos demostrar o moito que valoramos a Biblia?