13:5, 12-15

Ó lles lavar os pés ós apóstolos, Xesús ensinoulles a ser humildes e a facer tarefas humildes polos seus irmáns.

Como podo demostrar humildade cando...

  • xorden discusións ou desacordos?

  • me dan un consello ou me corrixen?

  • hai que realizar tarefas de limpeza ou mantemento na Sala de Reunións?