3:1, 2 (2:28, 29, NM)

Os cristiáns unxidos colaboran coa obra de profetizar. Falan “das grandezas de Deus” e proclaman a “Boa Nova do Reino” (Feit. 2:11, 17-21; Mt. 24:14). As outras ovellas danlles o seu apoio participando neste labor.

3:5 (2:32, NM)

Que significa invocar o nome de Xehová?

  • Coñecer o nome de Xehová

  • Respectar o nome de Xehová

  • Confiar e apoiarse en quen leva ese nome

Pregúntate: “Como podo apoiar os unxidos na obra de profetizar?”