VISTA
Texto
Imaxe

9:24-27

70 SEMANAS (490 ANOS)

 • 7 SEMANAS (49 ANOS)

  455 a. n. e. “Saíu a orde de reconstruír Xerusalén”

  406 a. n. e. Xerusalén reconstruída

 • 62 SEMANAS (434 ANOS)

 • 1 SEMANA (7 ANOS)

  29 n. e. Chegada do Mesías

  33 n. e. Matan o Mesías

  36 n. e. Fin das 70 semanas