O libro de Proverbios contén moi bos consellos para os pais. Do mesmo xeito que as ramiñas tenras medran cara a onde as orientemos, a educación cristiá pode orientar os fillos para que sirvan a Xehová.

22:6

  • Dar unha boa educación ós fillos require moito tempo e esforzo.

  • Os pais deben poñer un bo exemplo e esforzarse por ensinarlles, aconsellalos, animalos e disciplinalos.

22:15

  • A disciplina forma parte da educación e corrixe a mente e o corazón.

  • Cada fillo necesita un tipo de disciplina diferente.