Xehová merece toda a nosa confianza. O significado do seu nome fortalece a nosa confianza en que pode cumprir tódalas súas promesas. A oración tamén é un factor importante para aumentar a nosa confianza nel. O capítulo 3 de Proverbios asegúranos que, se confiamos nel, Xehová nos recompensará achanzando os nosos vieiros.

Quen se ten por sabio...

3:5-7

  • toma decisións sen pedir a guía de Xehová.

  • confía no seu criterio persoal ou no deste mundo.

Quen confía en Xehová...

  • cultiva unha relación estreita con el mediante estudar a Biblia, meditar e orar.

  • busca a Súa guía investigando os principios bíblicos á hora de tomar decisións.

COMO TOMO AS MIÑAS DECISIÓNS?

PRIMEIRO. Escollo o que a min me parece mellor.

PRIMEIRO. Busco a guía de Xehová mediante a oración e o estudo persoal.

SEGUNDO. Pídolle a Xehová que bendiga a miña decisión.

SEGUNDO. Escollo unha opción que estea de acordo cos principios bíblicos.