●○○ PRIMEIRA VISITA

Pregunta. Cal é a vontade de Deus para a humanidade?

Texto. Xén. 1:28

Pregunta pendente. Como sabemos que Deus vai levar a cabo a súa vontade?

○●○ SEGUNDA VISITA

Pregunta. Como sabemos que Deus vai levar a cabo a súa vontade?

Texto. Is. 55:11

Pregunta pendente. Como será a vida cando Deus leve a cabo a súa vontade para a humanidade?

○○● TERCEIRA VISITA

Pregunta. Como será a vida cando Deus leve a cabo a súa vontade para a humanidade?

Texto. Sal. 37:10, 11

Pregunta pendente. Que debemos facer para ver cumpridas as promesas de Deus?

CAMPAÑA DA CONMEMORACIÓN (23 de marzo–19 de abril)

Gustaríanos invitalo a un importante evento. Esta invitación é para vostede. O venres 19 de abril ímonos reunir millóns de persoas por todo o mundo para conmemorar a morte de Xesucristo. Na invitación atopará a hora e o lugar onde se celebrará nesta zona. Tamén o convidamos a unha conferencia titulada “Que non che escape a verdadeira vida!”, que se presentará a semana anterior.

Pregunta pendente se demostra interese. Por que morreu Xesús?