VISTA
Texto
Imaxe

Xeremías debía de ter case 25 anos cando Xehová o nomeou profeta. Aínda que non se sentía preparado para tal responsabilidade, Xehová aseguroulle que sempre o había apoiar.

  1. 647

    Xeremías é nomeado profeta

  2. 607

    Destrución de Xerusalén

  3. 580

    Libro rematado

Tódalas datas a. n. e.