7:1-4, 8-10, 15

  • Xeremías puxo ó descuberto con valentía os pecados e a hipocrisía dos israelitas.

  • Os israelitas pensaban que o templo era un talismán que os protexería.

  • Xehová deixou ben claro que os sacrificios feitos mecanicamente non compensaban a mala conduta.

Pensa nisto. Como me podo asegurar de que a miña adoración é como Xehová quere e non estou caendo en formalismos?

Xeremías de pé onda a porta do templo