Ir ó contido

Ir ó índice

Testemuñas de Xehová

Selecciona un idioma Galego

Labores de socorro nos Estados Unidos

VIDA E ACTIVIDADES CRISTIÁS. CADERNO DE ESTUDO Maio de 2019

Ideas para conversar

Ideas para conversar sobre a morte e a resurrección.

TESOUROS DA BIBLIA

“Non nos apoucamos”

Centrármonos nas promesas de Deus axudaranos a estar felices e a non rendernos.

TESOUROS DA BIBLIA

Axudemos “ós outros cristiáns”

Axudar os irmáns que pasan por problemas forma parte da nosa adoración a Xehová.

A NOSA VIDA CRISTIÁ

Axudamos os irmáns do Caribe despois dun desastre

Comproba que apoio prestamos as testemuñas de Xehová ós nosos irmáns do Caribe despois dun desastre.

TESOUROS DA BIBLIA

A Paulo espetóuselle “un aguillón na carne”

En que podería consistir o “aguillón na carne” de Paulo?

A NOSA VIDA CRISTIÁ

Podes ser feliz malia os problemas

Que debemos facer para demostrar que confiamos en Xehová e así superar os problemas?

TESOUROS DA BIBLIA

“Arrepúxenme a el na súa mesma cara”

Ó sermos imperfectos, debemos loitar contra os prexuízos.

A NOSA VIDA CRISTIÁ

Coidemos as nosas Salas de Reunións

As nosas Salas de Reunións son algo máis que simples locais. Son lugares de adoración dedicados a Xehová.