Por que os apóstolos cederon á presión?

14:29, 31

  • Porque confiaban demasiado en si mesmos. Pedro ata pensaba que sería máis leal a Xesús cós demais apóstolos.

14:32, 37-41

  • Porque non estiveron atentos e non estiveron orando.

Logo de resucitar Xesús, que axudou ós apóstolos arrepentidos a non deixarse vencer polo medo e a seguir predicando malia a oposición?

13:9-13

  • Tomaron en serio as advertencias de Xesús. Deste xeito, estaban preparados cando comezou a persecución e a oposición.

  • Confiaron en Xehová e oráronlle (Feit. 4:24, 29).

Que situacións poñen a proba o noso valor?