Sedecías desobedeceu a orde de Xehová de renderse a Babilonia

39:4-7

  • Os fillos de Sedecías foron masacrados na súa presenza. Despois cegárono e encadeárono. Pasou o resto dos seus días preso en Babilonia.

Ébed-Mélec confiou en Xehová e coidou do seu profeta Xeremías

39:15-18

  • Xehová prometeulle a Ébed-Mélec que o protexería durante a destrución de Xudá.

Antes da destrución de Xerusalén, Xeremías predicou con determinación durante anos

40:1-6

  • Xehová protexeu a Xeremías durante a conquista de Xerusalén e fixo que os babilonios o ceibasen.