VISTA
Texto
Imaxe

32:9-14

  • Xeremías deu os pasos necesarios para mercar o campo.

33:10, 11

  • Xehová foi bondadoso e prometeu que os israelitas cativos que respondesen á súa disciplina recibirían o perdón e poderían volver a Israel.

En que cousas foi Xehová bondadoso contigo?