Ir ó contido

Ir ó índice

Testemuñas de Xehová

Selecciona un idioma Galego

Como presentar...

Como presentar...

LA ATALAYA

Pregunta. Pensa que será posible que algún día se fagan realidade estas palabras?

Texto. Ap. 21:3, 4

Publicación. Este número da revista La Atalaya explica que vai facer Deus para cumprir esta promesa e como lle pode beneficiar persoalmente.

LA ATALAYA (contraportada)

Pregunta. Fíxese nesta pregunta. [Sinala a primeira pregunta e mailas posibles respostas que aparecen a continuación no artigo da páxina 16.] E vostede que opina?

Texto. Is. 42:8

Publicación. Este artigo explica con máis detalle o que ensina a Biblia acerca do nome de Deus.

ENSINA

Pregunta. Moita xente pensa que Deus é quen goberna este mundo. Pero sabía que en realidade iso non é o que a Biblia ensina?

Texto. 1 Xn. 5:19

Publicación. Este libro explica dun xeito moi sinxelo o que di a Biblia acerca deste tema e doutros moitos.

DESEÑA A TÚA PRESENTACIÓN

Deseña a túa propia presentación seguindo a estrutura dos exemplos anteriores.