2:14, 15

A nosa conciencia guiaranos ben se...

  1. a educamos segundo os principios bíblicos, ou verdades básicas da Biblia.

  2. a escoitamos cando nos lembre eses principios.

  3. lle pedimos a Xehová que nos axude co seu espírito santo a vencer as malas inclinacións (Rm. 9:1).