8:19-21

  • “A creación”. A humanidade con esperanza de vivir para sempre na terra.

  • “A revelación dos fillos de Deus”. O momento no que os unxidos se unen a Cristo e destrúen o malvado mundo de Satán.

  • “Coa esperanza”. A promesa de Xehová de liberar a humanidade grazas á morte e resurrección de Xesús.

  • “Liberada da escravitude da corrupción”. A liberación gradual dos efectos do pecado e da morte.