Ir ó contido

Ir ó índice

Testemuñas de Xehová

Selecciona un idioma Galego

Ensinando a Biblia en Cambodja

VIDA E ACTIVIDADES CRISTIÁS. CADERNO DE ESTUDO Febreiro de 2018

Ideas para conversar

Ideas para conversar acerca do papel da Biblia na actualidade.

TESOUROS DA BIBLIA

A parábola do trigo e o xoio

Que estaba a ensinar Xesús na parábola do trigo e o xoio? A quen representan o sementador, o inimigo e os segadores?

A NOSA VIDA CRISTIÁ

O significado das parábolas do Reino para nós

Xesús empregou exemplos sinxelos para explicarnos ensinanzas profundas. Que aprendemos de Mateo 13?

TESOUROS DA BIBLIA

Xesús alimenta a moitos mediante uns poucos

Xesús mandoulles ós seus discípulos que desen de comer a unha multitude, aínda que só tiñan cinco bolos de pan e dous peixes. Que significa para nós o que pasou a continuación?

A NOSA VIDA CRISTIÁ

“Honra a teu pai e a túa nai”

Cando Xesús estivo na terra, destacou o a importancia de honrar os pais. Durante canto tempo debemos obedecer este mandamento?

TESOUROS DA BIBLIA

Por quen te deixas guiar?

Por que debemos deixarnos guiar pola vontade de Xehová e non pola do Demo? Xesús falou de tres medidas que debemos adoptar para evitar un xeito de pensar erróneo.

A NOSA VIDA CRISTIÁ

Melloremos as nosas habilidades na predicación. Como usar ben as preguntas

Xesús sabía usar ben as preguntas para explicar valiosas ensinanzas ós seus ouvintes. Como podemos conseguir esta destreza na predicación?

TESOUROS DA BIBLIA

Procuremos non tropezar nin ser causa de tropezo

Xesús puxo algúns exemplos para explicar a gravidade de ser unha causa de tropezo para nós mesmos ou para outros. Que podería chegar a ser unha causa de tropezo na túa vida?