O ano de graza de Xehová non é un ano literal

61:1, 2

  • É un período de tempo durante o cal Xehová dálles ós mansos a oportunidade de responder á súa proclamación de liberdade.

  • No século primeiro, o ano de graza comezou cando Xesús empezou o seu ministerio no ano 29 n. e., e rematou no “día de rescate” de Xehová, cando Xerusalén foi destruída no ano 70 n. e.

  • Na actualidade, o ano de graza comezou coa coroación de Xesús no ceo en 1914, e rematará coa gran tribulación.

Xehová bendice o seu pobo con “terebintos de lexitimidade”

61:3, 4

  • No idioma hebreo orixinal, o termo “terebintos” refírese a árbores grandes e fortes.

  • As árbores máis grandes do mundo adoitan crecer xuntas formando bosques, apoiándose así unhas ás outras.

  • Os seus enormes sistemas de raíces entrelázanse; isto sérvelles de suxeición e axúdalles a resistir os temporais.

  • As árbores altas protexen coa súa sombra ás máis novas, e as follas que caen ó chan nutren o solo.

Tódolos membros da congregación cristiá se benefician do apoio e a protección das árbores grandes de xustiza, o resto unxido.