9:15, 16, 20-22

Logo do que acababa de aprender, Saulo deu un xiro radical. Por que el reaccionou así e outros non? Porque temía máis a Deus cás persoas, e porque lle estaba moi agradecido a Xesús pola súa misericordia. Se estás a estudar a Biblia e aínda non te bautizaches, actuarás coa mesma decisión que Saulo?