Sof. 2:2, 3

Se queremos que Xehová nos esconda o día da súa ira, non abonda con estarmos dedicados a el. Tamén debemos facer caso do que Sofonías lles dixo ós israelitas.

  • Busquemos a Xehová. Debemos manter unha relación estreita con El e coa súa organización.

  • Busquemos a xustiza. Debemos defender as normas xustas de Xehová.

  • Busquemos a humildade. Debemos ser submisos a Deus e aceptar a súa disciplina con humildade.

Que podo facer para buscar a Xehová, a xustiza e a humildade a maior grao?