8:20-23

Dez homes de tódalas linguas das nacións collerán a un xudeu pola beira do manto e dirán: “Queremos ir canda vós”. Nestes días derradeiros, persoas de tódalas nacións únense ós cristiáns unxidos para adorar a Xehová.

De que xeitos apoian as outras ovellas ós cristiáns unxidos?

  • Participando con entusiasmo na predicación.

  • Dando apoio económico con xenerosidade.