¡DESPERTAD!

Pregunta. Todos queremos gozar de boa saúde. Na súa opinión, que podemos facer para non caer enfermos?

Texto. Pr. 22:3

Publicación. Este número da ¡Despertad! fala de varias medidas que podemos tomar para reducir o risco de enfermar.

ENSINEMOS COA BIBLIA

Pregunta. Será Deus o culpable do sufrimento, ou haberá outros factores implicados?

Texto. Xob 34:10

Ensinanza. Deus non é a causa do sufrimento. Máis ben, as causas do sufrimento son: o Demo, as malas decisións e, ás veces, estar no momento e no lugar equivocados. Cando sufrimos, Deus está aí para axudarnos porque se preocupa por nós.

POR QUE ESTUDAR A BIBLIA? (vídeo)

Pregunta. Pensa que é Deus quen goberna o mundo? [Permite que responda.] Quizais lle sorprenda o que ensina a Biblia acerca deste tema. Podemos velo neste breve vídeo explicativo. [Pon o vídeo.]

Publicación. capítulo 11 deste libro explica por que Deus permite o sufrimento e o que vai facer ó respecto. [Ofrécelle o libro Ensina.]

DESEÑA A TÚA PRESENTACIÓN

Deseña a túa propia presentación seguindo a estrutura dos exemplos anteriores.