21:25-28

Axiña Xesús virá para acabar cos malvados e liberar os seus fieis seguidores. Se queremos que se nos libere, debemos prepararnos espiritualmente.