A Biblia describe os sucesos que terán lugar antes e despois da eliminación de Gog de Magog.

 • Ap. 17:16-18

  A destrución de que dará comezo á gran angustia, ou gran tribulación?

 • Ez. 38:2, 11, 15

  Quen atacará o pobo de Xehová?

 • Ap. 16:16

  En que guerra eliminará Xehová a Gog de Magog?

 • Ap. 20:4

  Canto durará o reinado de Cristo?

Como nos podemos preparar en sentido espiritual para o ataque de Gog de Magog?