O salmista estaba profundamente agradecido a Xehová porque o rescatara dos “lazos da morte” (Sal. 116:3). Estaba decidido a demostrarlle a súa gratitude mediante cumprir tódalas promesas e obrigas que tiña con El.

Que razóns teño esta semana para estarlle agradecido a Xehová?

Como lle podo demostrar a miña gratitude a Xehová?