10:13

Inda que Xehová podería eliminar as nosas probas, a miúdo o que fai é darnos “os medios” para superalas.

  • Pode axudarnos a pensar con claridade, animarnos e consolarnos por medio da súa Palabra, o seu espírito santo e o alimento espiritual (Mt. 24:45; Xn. 14:16; Rm. 15:4)

  • Pode guiarnos por medio do seu espírito santo e axudarnos a lembrar pasaxes da Biblia para tomar boas decisións (Xn. 14:26)

  • Pode axudarnos por medio dos anxos (Heb. 1:14)

  • Pode axudarnos por medio dos irmáns (Col. 4:11)