Ir ó contido

Testemuñas de Xehová

Selecciona un idioma Galego

Uso de cookies e outras tecnoloxías semellantes en wol.jw.org

Uso de cookies e outras tecnoloxías semellantes en wol.jw.org

Existen varios tipos de cookies con diferentes funcións que facilitan o uso do noso sitio web. A continuación atoparás algúns exemplos do uso que lles damos ás cookies e outras tecnoloxías semellantes.

Nome da cookie

Función

Duración *

Tipo

fontScale

Permite cambiar o tamaño da fonte utilizada no sitio web.

1 ano

De funcionalidade

audioPlayer

Permite ocultar por defecto os controis do reprodutor de audio.

1 ano

De funcionalidade

audioContinuousPlay

Permite desactivar a opción de reproducir deseguido tódolos audios dunha publicación.

1 ano

De funcionalidade

prox

Permite gardar as preferencias por defecto para as opcións de busca.

1 ano

De funcionalidade

rank

Permite gardar as preferencias de orde por defecto para os resultados da busca.

1 ano

De funcionalidade

syncrsconf

Un dos axustes que permite seleccionar outro idioma por defecto para mostrar o contido da biblioteca.

1 ano

De funcionalidade

synclib

Un dos axustes que permite seleccionar outro idioma por defecto para mostrar o contido da biblioteca.

1 ano

De funcionalidade

synclang

Un dos axustes que permite seleccionar outro idioma por defecto para mostrar o contido da biblioteca.

1 ano

De funcionalidade

synclocale

Un dos axustes que permite seleccionar outro idioma por defecto para mostrar o contido da biblioteca.

1 ano

De funcionalidade

synclangsym

Un dos axustes que permite seleccionar outro idioma por defecto para mostrar o contido da biblioteca.

1 ano

De funcionalidade

synclangscript

Un dos axustes que permite seleccionar outro idioma por defecto para mostrar o contido da biblioteca.

1 ano

De funcionalidade

syncdir

Un dos axustes que permite seleccionar outro idioma por defecto para mostrar o contido da biblioteca.

1 ano

De funcionalidade

rsconf

Un dos axustes que permite seleccionar a biblioteca por defecto.

1 ano

De funcionalidade

lib

Un dos axustes que permite seleccionar a biblioteca por defecto.

1 ano

De funcionalidade

lang

Un dos axustes que permite seleccionar a biblioteca por defecto.

1 ano

De funcionalidade

locale

Un dos axustes que permite seleccionar a biblioteca por defecto.

1 ano

De funcionalidade

ckLang

Un dos axustes que permite seleccionar a biblioteca por defecto.

1 ano

De funcionalidade

dir

Un dos axustes que permite seleccionar a biblioteca por defecto.

1 ano

De funcionalidade

script

Un dos axustes que permite seleccionar a biblioteca por defecto.

1 ano

De funcionalidade

rb

Permite escoller que se mostre se hai texto ruby dispoñible.

1 ano

De funcionalidade

rbMsg

Permite ignorar a mensaxe de que hai texto ruby dispoñible.

1 ano

De funcionalidade

glossaryFilter

Permite gardar a configuración de filtro do glosario de termos.

1 ano

De funcionalidade

audioLanguage

Un dos axustes que permite gardar o idioma no que se quere reproducir o audio.

1 ano

De funcionalidade

audioLanguageName

Un dos axustes que permite gardar o idioma no que se quere reproducir o audio.

1 ano

De funcionalidade

showStudy

Permite escoller se se mostra ou non o panel de estudo ó abrir unha páxina.

1 ano

De funcionalidade

binavview

Permite escoller o modo de visualización no que se queren mostrar os libros da Biblia.

1 ano

De funcionalidade

oldIe

Permite indicar que se viu o aviso de que se está a usar una versión antiga de Internet Explorer.

1 ano

De funcionalidade

preferredVideoResolution

Permite gardar a resolución de vídeo por defecto.

1 ano

De funcionalidade

mru

Permite ver unha lista das bibliotecas que se usaron recentemente.

Indefinida (almacenaxe local)

De funcionalidade

Atoparás máis información en Uso de cookies e outras tecnoloxías semellantes nos nosos sitios de Internet.

^ par.6 A duración “Indefinida (almacenaxe local)” significa que os datos se gardarán no almacenamento do navegador, máis ben que como unha cookie. Estes datos gardaranse indefinidamente mentres que non se borre o almacenamento do navegador.