Ir ó contido

Ir ó índice

Rexistro persoal

Rexistro persoal
 1. Introdución eficaz

  DATAS

 2. Naturalidade

  DATAS

 3. Uso de preguntas

  DATAS

 4. Introdución eficaz dos textos bíblicos

  DATAS

 5. Lectura precisa

  DATAS

 6. Aplicación clara dos textos bíblicos

  DATAS

 7. Exactitude e razoamento convincente

  DATAS

 8. Ensinar con exemplos

  DATAS

 9. Uso axeitado de medios visuais

  DATAS

 10. Modulación

  DATAS

 11. Entusiasmo

  DATAS

 12. Empatía e agarimo

  DATAS

 13. Destacar o valor práctico

  DATAS

 14. Destacar os puntos principais

  DATAS

 15. Falar con convicción

  DATAS

 16. Falar de xeito animador e positivo

  DATAS

 17. Falar de xeito entendible

  DATAS

 18. Exposición instrutiva

  DATAS

 19. Chegar ó corazón

  DATAS

 20. Conclusión eficaz

  DATAS