A túa familia pode ser feliz

Se aplicas os consellos da Biblia poderás ter un matrimonio e unha familia felices.

Introdución

Podes ter un matrimonio e unha familia aínda máis feliz se aplicas as suxerencias sacadas da Biblia que figuran neste folleto.

SECCIÓN 1

Conta con Deus para ser feliz no teu matrimonio

Con só dúas preguntas poderás mellorar o teu matrimonio.

SECCIÓN 2

Sé fiel ó teu cónxuxe

É o mesmo ser fiel que evitar o adulterio?

SECCIÓN 3

Como resolver os problemas?

Un punto de vista apropiado pode marcar a diferenza entre un matrimonio unido e feliz, e un feble e desgraciado.

SECCIÓN 4

Como administrar os cartos?

Que papel xogan a confianza e a franqueza?

SECCIÓN 5

Como levarse ben cos sogros?

Podes honrar ós teus pais, sen prexudicar o teu matrimonio.

SECCIÓN 6

Como cambian a vida os fillos?

Pode un fillo fortalecer a vosa relación?

SECCIÓN 7

Como educar ós vosos fillos?

Corrixir é máis que poñer regras e castigar.

SECCIÓN 8

Como afrontar as desgrazas?

Atopa a axuda que precisas.

SECCIÓN 9

Adorade a Xehová en familia

Como podedes desfrutar máis da vosa adoración en familia?