Impartindo unha clase da Biblia en Chile

VIDA E ACTIVIDADES CRISTIÁS. CADERNO DE ESTUDO Decembro de 2016

Como presentar...

Como presentar a revista ¡Despertad! e unha ensinanza bíblica que explica as causas do sufrimento. Personaliza a túa presentación a partir dos exemplos.

TESOUROS DA BIBLIA

“Subamos ó monte do Señor”

O profeta Isaías describiu como se converterían as armas en apeiros de labranza, indicando que o pobo de Xehová buscaría a paz (Isaías 2:4).

A NOSA VIDA CRISTIÁ

Sexamos mellores mestres. Cheguémoslles ó corazón co libro Manténganse en el amor de Dios

O libro Amor de Dios axúdalles ós estudantes da Biblia a comprender como aplicar os principios bíblicos na vida diaria.

TESOUROS DA BIBLIA

As profecías que se cumpriron no Mesías

O profeta Isaías predixo que o Mesías predicaría na zona de Galilea. Xesús cumpriu esta profecía ó percorrer esa rexión predicando e ensinado as boas novas.

A NOSA VIDA CRISTIÁ

“Aquí estou, mándame a min”

Como podemos imitar a fe e boa disposición de Isaías? O exemplo dunha familia que se mudou a predicar onde había máis necesidade pode axudarnos.

TESOUROS DA BIBLIA

O país estará cheo de coñecemento do Señor

Como se cumpre a profecía de Isaías acerca dun paraíso no pasado, no presente e no futuro?

A NOSA VIDA CRISTIÁ

As ensinanzas de Xehová derruban os prexuízos

Dous antigos inimigos chegan a tratarse coma irmáns grazas á capacidade de unión das ensinanzas de Deus.

TESOUROS DA BIBLIA

O abuso de poder leva á perda de autoridade

De que xeitos podería usar Xebná a súa autoridade para axudar ós demais? Por que o substituíu Xehová por Eliaquim?