Xob 34:1-37

34  Seguía falando Elihú e dixo:   -“¡Sabios, escoitade as miñas verbas,dádeme oídos os que moito sabedes!   Igual que a orella pode distinguir palabrase o padal saborea o que come,   podemos nós proba-lo que é dereitorecoñecer por nós o que sexa bo.   Foi Xob mesmo quen dixo: Son inocente,é Deus quen trastoca o meu dereito;   anque teño a razón, paso por trouleiro;vou ferido de frecha sen culpa da miña parte.   ¿Que home hai coma Xobque beba o escarnio coma auga,   sempre de camiño para a xuntanza dos malfeitores,sempre na rúa a carón dos malvados?   Di para si: Non trae vantaxe ningunhao darlle gusto a Deus. 10  Por iso, vós, asisados, oíde: lonxe de Deus o ser culpable,lonxe do Omnipotente o obrar inxusto, 11  xa que conforme fai o home así paga,e segundo a súa conducta retribúeo. 12  Abofé que Deus non pode obra-lo male que o Omnipotente non torcerá o dereito. 13  ¿Quen lle encomendou a El a terrae quen lle decretou o cargo do universo? 14  Con só que El decidiseretira-lo seu espírito e o seu alento, 15  afogarían tódolos viventese o ser humano voltaría ó po. 16  Se tes entendemento, escoita isto,presta atención ó son das miñas verbas: 17  ¿Podería gobernar quen refuga o dereito? ¿Condenarías ti a quen é xusto e poderoso? 18  ¿Chamarías ti badoco ó reie diríaslles ós nobres criminais? 19  A El, que cos principais non ten favoritismo,que non se pon da parte do podente contra o pobre,pois todos eles son obra das súas mans. 20  Morren de súpeto á media noite,expiran os podentes e pasan;o forte cede o posto sen que o toque ningunha man. 21  Pois os seus ollos dexergan os vieiros humanosalbiscando tódolos seus pasos; 22  non hai sombra nin tebrasonde os malfeitores poidan atobar, 23  xa que Deus non lle dá ó home un prazopara vir onda El a xuízo. 24  Desfai ós violentos sen máis enquisase no seu posto dálle-lo cargo a outros, 25  porque pescuda tódolos seus feitostrastocándoos de noite ata os esnaquizar; 26  malla neles como se estivesen presos,onde todos os vexan, 27  por deixaren de seguiloe por non matinaren nos seus camiños, 28  facendo chegar a El os salaios dos pobres,facéndolle escoita-los choros dos oprimidos. 29  E se El fica inmóbil, ¿quen o moverá? e cando esconde a face, ¿quen o contemplará,a El que vela sobre as nacións e os homes 30  para que non reine o inicuonin lle poña trampas ó pobo? 31  ¿Terá Deus que dicirche: Errei, mais non tornarei face-lo mal; 32  non vin o que facía, ensíname ti;e se obrei o mal, non o repetirei? 33  ¿Ha de retribuír El coma ti pensas cando condenas,xa que es ti quen decide e non eu? ¡Fala, se tanto sabes! 34  Mais homes asisados hanme responderxunto cos sabios que me escoiten: 35  Xob está a falar do que non sabee as súas razóns van sen xeito. 36  Deberá ser probado Xob ata o rematepor contestar como fan os impíos, 37  pois engade outra culpa ó seu pecadoe aínda fai festas diante de nósmultiplicando verbas contra Deus”.

Notas ó pé