Os Salmos 69:1-36

(69:1) Do mestre do coro, con cítolas de Xuxán. De David. 69  (69:2) Sálvame, Deus,que me chegan as augas ó pescozo;   (69:3) que me estou afogando nunha lama profunda,sen poder facer pé;que me estou mergullando no abismo das augas,envolto polas correntes.   (69:4) Estou esgotado de berrar,a miña gorxa está rouca;os meus ollos anúbanseagardando ó meu Deus.   (69:5) Son máis cós meus cabelosos que me aborrecen sen razón,máis duros cós meus ósosos que inxustamente me perseguen;debo devolve-lo que nunca roubei.   (69:6) Ti, Deus, coñéce-la miña ignorancia,os meus delitos non se che esconden.   (69:7) Que en min non se defrauden os que esperan en ti,Señor, Señor dos exércitos;non se avergoncen por min os que te buscan,Deus de Israel.   (69:8) Por ti aturo eu afrentase cóbreme a cara a vergonza.   (69:9) Volvinme estraño para meus irmáns,alleo ós fillos da miña nai.   (69:10) Consómeme o celo da túa casae as aldraxes dos que te aldraxancaen enriba de min. 10  (69:11) Se me aflixo co xexún,fan escarnio de min; 11  (69:12) se me visto de saco,vólvome o conto de todos: 12  (69:13) sentados á porta murmuran contra mine sácanme coplas, mentres beben. 13  (69:14) Mais eu, Señor, suplico cara a ti,na hora, meu Deus, do teu favor. Pola túa moita bondade,respóndeme, pois ti e-lo socorro verdadeiro. 14  (69:15) Sácame da lama e que non afogue,líbrame dos que me aborrecene das augas sen fondo. 15  (69:16) Non me envolvan as correntes,non me engula o remuíñoe non peche o pozo a boca sobre min. 16  (69:17) Respóndeme, Señor, conforme ó teu amor,pola túa misericordia, vólvete a min. 17  (69:18) Non escónda-la túa cara ó teu servo;estou no apreto; respóndeme axiña; 18  (69:19) achégate a min, rescátame,líbrame dos meus inimigos. 19  (69:20) Ti coñéce-la miña afronta,a miña aldraxe, o meu oprobio;á túa vista están os que me asoballan. 20  (69:21) A afronta québrame o corazón, e desfalezo,agardo compaixón, e non a hai;quen me console, e non o atopo. 21  (69:22) Na comida bótanme fele para a sede danme vinagre. 22  (69:23) Que se lles converta en lazo a súa mesae os seus banquetes nunha trampa; 23  (69:24) que se lles anuben os ollos e non vexane que lles treman os lombos. 24  (69:25) Verte a túa ira sobre eles,e que o teu noxo os atrape. 25  (69:26) Que os seus campamentos sexan arrasadose que non haxa habitantes nas súas tendas. 26  (69:27) Xa que abouran a quen ti ferichese contan as chagas da túa víctima, 27  (69:28) engádelles culpas sobre culpase non teñan acceso á túa xustificación. 28  (69:29) Sexan borrados do libro dos vivose non sexan inscritos entre os xustos. 29  (69:30) Mais a min, pobre e doente,érgueme, Deus, co teu socorro. 30  (69:31) Louvarei a Deus con cantos,gabareino con acción de gracias. 31  (69:32) Praceralle ó Señor máis ca un touro,ca un xuvenco de cornos e de unllas. 32  (69:33) Olládeo, humildes, e alegrádevos,avivecede o corazón os que buscáde-lo Señor, 33  (69:34) pois o Señor escoita ós humildes,non despreza ós seus na cadea. 34  (69:35) Lóuvente o ceo e maila terra. 35  (69:36) Abofé, salvará Deus a Sión: recomporá as vilas de Xudá,haberá quen as herde e as habite. 36  (69:37) Herdaranas os fillos dos seus servos,habitaranas os que aman o seu nome.

Notas ó pé