Carta ós Efesios 1:1-23

1  Paulo, apóstolo de Cristo Xesús por vontade de Deus, ós cristiáns e crentes en Xesús Cristo:  deséxovo-la gracia e paz de Deus noso Pai, e do Señor Xesús Cristo.  ¡Bendito sexa o Deus e Pai do noso Señor Xesús Cristo, que por medio de Cristo nos bendiciu no ceo con toda clase de bendicións do Espírito!  Porque nos escolleu antes da formación do mundo, para que fosemos santos e sen mancha perante El polo amor.  El decidiu xa daquela profillarnos por medio de Xesús Cristo, para El, conforme o designio da súa vontade,  para louvanza da súa gloriosa benquerencia, coa que nos agraciou no Fillo amado,  quen co seu sangue nos acadou a redención e o perdón dos pecados, en proba da xenerosidade da súa gracia.  E fíxoa rebordar sobre nós con toda sabedoría e intelixencia,  ó nos descubri-lo misterio da súa vontade, conforme o designio que El tiña 10  para leva-la historia á súa plenitude e, por medio de Cristo, levar a cabo a unidade do universo, do que hai no ceo e do que hai na terra. 11  Por El tamén nós tivémo-la sorte de resultar preelixidos segundo o designio daquel que activa todo conforme o proxecto da súa vontade, 12  para sermos imaxe da súa gloria os que xa antes tiñámo-la esperanza en Cristo. 13  Vós tamén, despois de escoitárde-la mensaxe da verdade, o Evanxeo da vosa salvación, e crerdes nel, quedastes selados co Espírito Santo prometido, 14  que é garantía da nosa herdanza, para redención dos que chegamos a ser propiedade del, para louvanza da súa gloria. 15  Por iso, tamén eu, tendo oído falar da vosa fe no Señor Xesús e do voso amor a tódolos crentes, 16  non paro de lle dar gracias a Deus por vós, recordándovos nas miñas oracións, 17  de xeito que o Deus do noso Señor Xesús Cristo, o Pai glorioso, vos conceda espírito de sabedoría e de revelación, para coñece-lo ben; 18  que manteña iluminados os ollos da vosa alma, para que comprendáde-las esperanzas que abre a súa chamada, a riqueza que supón a súa gloriosa herdanza destinada ós crentes, 19  e o extraordinario portento que é o seu poder verbo de nós, os que cremos, en consonancia co vigor da súa potencia e da súa forza, 20  que exerceu con Cristo resucitándoo de entre os mortos e sentándoo á súa dereita nos ceos, 21  por riba de toda soberanía, autoridade, forza e dominio, e por riba de todo título recoñecido neste mundo e tamén no vindeiro. 22  Someteuno todo baixo os seus pés e deullo por riba de todo como cabeza á Igrexa, 23  que é o seu corpo, a plenitude daquel que o enche todo en tódalas cousas.

Notas ó pé