Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

GBÒ TOGÓ BEL EA DI M

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

“Tú Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe Ọlmá Sọ́l” Nè Jìhóvà

 SỌ́L 25

Kele Íb Ìè Nù

Select an Audio Recording
Kele Íb Ìè Nù
ÈB
Text
Image

(1 Pítà 2:9)

 1. 1. Gbò e Jìhóvà zálí,

  Lọl zẹ̀ẹ̀ dénè gbò nvín nen.

  À kólí va ãa dèm nù;

  Vaá tú nóo tṍ vá ból.

  (GE KŨUNE MON ZÌGÀ)

  Bà vulè bẹẹ Bàrì,

  Kãagẽ́e vaá lèèlà a bée.

  Bà dú gbò nvín Bàrì.

  Bà gbááló kọ́ a bọ́ọ́ bọọ zaali.

 2. 2. À kól va lọl bàlà boo,

  Nvee mm̀ bõ̀ònatõ̀ò Bàrì.

  Bà gbóó dì nè Jìhóvà

  Dénè dee mm̀ ba dùm.

  (GE KŨUNE MON ZÌGÀ)

  Bà vulè bẹẹ Bàrì,

  Kãagẽ́e vaá lèèlà a bée.

  Bà dú gbò nvín Bàrì.

  Bà gbááló kọ́ a bọ́ọ́ bọọ zaali.

 3. 3. Bà bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo,

  Pãane tṍ ló Jíízọ̀s Kráìst.

  Bà tõo ẽ́ kẽ vaá sí tóm.

  Kolí dõona gbò nen.

  (GE KŨUNE MON ZÌGÀ)

  Bà vulè bẹẹ Bàrì,

  Kãagẽ́e vaá lèèlà a bée.

  Bà dú gbò nvín Bàrì.

  Bà gbááló kọ́ a bọ́ọ́ bọọ zaali.

(Ẹ̀b nàgé Àìz. 43:20b, 21; Màl. 3:​17; Kọ́l. 1:​13.)