Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

“Tú Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe Ọlmá Sọ́l” Nè Jìhóvà

Select an Audio Recording

ÈB
Noo mm̀ kpò kpò
Noone kilma kẽ