Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

September 4-10

ÈZÍKIẸ̀L 42-45

September 4-10
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 26 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀR

 • Bàrì Oomà Kẽè Õ̀òa Fã̀ Nvee Kẽ!”: (10 mínìt)

  • Èzí 43:​10-12​—Mòà nù dẽe e Èzíkiẹ̀l beè mòà ea kil ló tọọ̀ káíá beè naa kọọ̀ pá Júù e bà di kèbá síí siiá á ọgá ló ba pọ́lọ́ vaá àgala boo kọọ̀ Bàrì é ooma kẽè kà kà fã̀ nvee kẽ (w99 3/1 8 ¶3; it-2 1082 ¶2)

  • Èzí 44:23​—Gbò vààla gyọ́ọá é nóòmà gbò nen “kele ea di zẹ̀ẹ̀ nú ea õoà nè nú e bè náa õoà”

  • Èzí 45:16​—Gbò nená é nveè sãá kúm gbò e Jìhóvà beè íbá ló kọ bàá tulè va (w99 3/1 10 ¶10)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Èzí 43:​8, 9​—Mósĩ́ deè ní e pá Ízràẹ̀l beè nvèèmà fàà ló béè Bàrì e? (it-2 467 ¶4)

  • Èzí 45:​9, 10​—Éé ní e Jìhóvà ólò bĩiná lọl bá gbò ea tań va gè ié ténma ea aàẹ́ báẹ́? (it-2 140)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Èzí 44:​1-9

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l ea dẹẹ̀a boo “Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá.” Bìlà buu buù kà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló bel boo gbò kà ea di m.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 143

 • Éé Ní Ea Náa Vaá Ò Nvèè Ka Ló Õ̀òa Fã̀e?”: (15 mínìt) Loa sọ́l.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 17 togó ¶10-18

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 115 nè Tã̀àgãló